Gezondheidseffecten van E-sigaretten

een prospectieve 3,5-jaar durende studie van regelmatige dagelijkse gebruikers die nog nooit gerookt hebben

Een onderzoek dat aantoont dat de gevolgen van de elektrische sigaret onschadelijk zijn, zelfs voor mensen die nog nooit gerookt hebben en beginnen met dampen. Dit was een grote bezorgdheid van elke overheid, en nu blijkt dat er GEEN schade of aantoonbare gevolgen zijn voor elektrisch roken!!!

Voor de liefhebbers van wetenschappelijke teksten van uitslagen en onderzoeken hieronder het aangevoerde bewijsmateriaal. Het is helaas niet in Jip en Janneke taal geschreven, maar het komt er op neer dat dampen, elektrisch roken en de elektrische sigaret totaal ONSCHADELIJK zijn voor uw gezondheid. Als u wat moet onthouden van onderstaande tekst is het wel het feit dat u gerust kunt dampen zonder uw gezondheid in gevaar te brengen. Dit is niet wat uw overheid u probeert te vertellen, maar de uitslagen van de onderzoeken liegen niet. De e-sigaret is dan ook veilig voor u, en omstanders. Toch liever een praktijkvoorbeeld lezen wat beter te begrijpen is? Kijk dan hier.

Hoewel elektronische sigaretten (EC’s) een veel minder schadelijk alternatief zijn voor tabakssigaretten, bestaat er bezorgdheid over de vraag of langdurig EC-gebruik risico’s voor de gezondheid van de mens kan opleveren. We rapporteren gezondheidsresultaten (bloeddruk, hartslag, lichaamsgewicht, longfunctie, ademhalingssymptomen, uitgeademde adem stikstofmonoxide [eNO], uitgeademde koolmonoxide [eCO] en hoge-resolutie computertomografie [HRCT] van de longen) van een prospectieve 3,5-jaars observationele studie van een cohort van negen dagelijkse EC-gebruikers (gemiddelde leeftijd 29,7 (± 6,1) jaar) die nooit hebben gerookt en een referentiegroep van twaalf rookte nooit. Er konden geen significante veranderingen worden gedetecteerd gedurende de waarnemingsperiode vanaf de uitgangssituatie bij de EG-gebruikers of tussen EG-gebruikers en controlepersonen in een van de onderzochte gezondheidsresultaten. Bovendien konden geen pathologische bevindingen worden vastgesteld op HRCT van de longen en werden geen respiratoire symptomen consequent gerapporteerd in de EG-gebruikersgroep. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat in latere stadia enige schade kan optreden, heeft deze studie geen gezondheidsrisico’s aangetoond in verband met langdurig gebruik van EC bij relatief jonge gebruikers die niet ook tabak rookten.

Invoering
Elektronische sigaretten (EC’s) zijn elektronische apparaten met batterijvoeding. Puffen op een EC verwarmt een element (meestal een metalen spoel) dat een oplossing (e-vloeistof) verdampt die voornamelijk bestaat uit propyleenglycol, plantaardige glycerine, gedistilleerd water en smaakstoffen die al dan niet vloeibare nicotine bevatten. De gebruiker inhaleert de aerosol gegenereerd door het verdampen van de e-vloeistof in een proces dat gewoonlijk wordt aangeduid als “vapen”. EC’s bevatten geen tabak, maken geen rook en vertrouwen niet op verbranding om te werken. Deze consumentenproducten hebben snel terrein gewonnen op conventionele sigaretten bij rokers vanwege de verwachting van het verminderen / stoppen met roken1,2,3,4, de perceptie van een minder schadelijk alternatief voor sigaretten1,2,3,4,5,6, concurrerende prijs7,8,9 en omdat ze de roker in staat stellen een “rookervaring zonder te roken” voort te zetten 9,10,11.

Hoewel damptoxicologie bij normale gebruiksomstandigheden minder problematisch is dan tabaksrook12,13,14 en e-dampproducten naar schatting minder schadelijk zijn dan brandbare sigaretten15,16,17, is er bezorgdheid over de vraag of chronische blootstelling aan hun resterende toxicologische belasting kan toch een risico voor de gezondheid van de longen met zich meebrengen18,19,20. Daarom is het raadzaam om de gevolgen voor de gezondheid van langdurig gebruik door de EG te onderzoeken.

Gezien het feit dat inhalatie het blootstellingsmechanisme is voor gebruik door de EG, is het ademhalingssysteem het primaire doelwit van mogelijke schadelijke effecten van bestanddelen in de aerosolemissies van de EC. Geen verslechtering van de longfunctie, luchtwegrespons en luchtwegklachten kon worden waargenomen in een 1-jarige prospectieve RCT van “gezonde” rokers die werden uitgenodigd om te stoppen of hun tabaksgebruik te verminderen door over te schakelen naar ECs20, 21. Merk op, FEF25-75% (een gevoelige maatstaf voor obstructie in de meer perifere luchtwegen) 20, stikstofmonoxide (een niet-invasieve biomerker van luchtwegontsteking bij luchtwegaandoeningen, evenals in studies van blootstelling aan omgeving en beroepsleven) 21 en koolstof monoxide (een veel gebruikte indicator voor rookonthouding die ook luchtwegontsteking weerspiegelt) in de uitgeademde adem terugkeerde binnen normale limieten21, met een vergelijkbare mate van normalisatie die plaatsvond in stoppers die stopten met het gebruik van EC’s als ook in stoppers die nog steeds EC’s gebruikten. Over het algemeen lijken deze voorbereidende onderzoeken geen negatieve respiratoire gezondheidsresultaten te suggereren bij rokers die zijn overgestapt op ECs.

Desalniettemin is er zeer weinig bekend over de gezondheidseffecten op lange termijn van vapen. Bij het onderzoeken van deze gezondheidseffecten, is het belangrijk om te overwegen dat het moeilijk (zo niet onmogelijk) is om reacties veroorzaakt door chronische blootstelling aan EG-aërosolemissies los te koppelen van die gerelateerd aan de vorige rookgeschiedenis, tenzij men onderzoek zou uitvoeren naar reguliere EC-gebruikers die heb nooit gerookt. Als de emissie van EG-aërosolen veel minder schadelijk is dan tabaksrook15,16,17, kan worden verondersteld dat vaping op lange termijn minder waarschijnlijk het dagelijks ademhalingssysteem van normale EG-gebruikers zonder eerdere rookhistorie ernstig zal schaden. Dit is nooit formeel getest in een onderzoeksstudie.

Lees hier het hele onderzoek

Vanwege de wetgeving heeft deze pagina geen eigen facebook. Maar wellicht uzelf wel en wilt u dit delen? Dat kan.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter