TPD2 artikel 20 zet streep door dampen

Voor veel bestaande dampers is het onderstaande niets nieuws. Maar gelukkig is de aanstroom van nieuwe dampers nog steeds in volle gang en komt regelmatig de vraag voorbij hoe dat nou allemaal zit met die wetgeving. Daarom schreven we dit blog artikel. Onze persoonlijke mening en uitleg over de E-sigaret en de TPD2 in heldere taal.

In de afgelopen jaren is uit meer dan 300 studies gebleken dat het gebruik van de E-sigaret, dampen genoemd, veel minder ongezond is dan de klassieke tabak sigaret. Dat wetende, is de E-sigaret voor rokers van de klassieke tabak sigaret een absoluut veiliger en minder ongezond alternatief. De E-sigaret kan op grote schaal levens redden. Het is een revolutionaire uitvinding voor gebruikers van tabak. Veel dampers, die overigens allen ex rokers zijn, roepen meteen dat dit oud nieuws is. Zij weten dit toch al lang. Ze hebben het zelf ervaren en genieten elke minuut van de dag van hun nieuwe, minder ongezonde leefstijl. Ze zijn zowel damper als ook ex roker geworden en maar wat blij dat zij nog de vrijheid hadden een goede E-sigaret uit te proberen en aan te schaffen.

De E-sigaret is een revolutionaire uitvinding voor gebruikers van tabak en kan op grote schaal levens redden. Dampers, die allen ex roker zijn, weten het en roepen dat is oud nieuws. Ze genieten elke minuut van de dag van hun nieuwe, minder ongezonde leefstijl.

Echter, hoeveel rokers:

 • Denken nog steeds dat dampen niet minder ongezond is dan roken?
 • Zijn nog steeds in twijfel over het overstappen op dampen?
 • Worden binnenkort geremd in overstapmogelijkheden door wetgeving?

Het antwoord is helaas vele miljoenen.

De bevolkingsgroep met de overtuiging dat dampen niets beter is dan roken, is helaas nog steeds schrikbarend groot. In plaats van de niet juist geïnformeerde te ondersteunen door de enorme voordelen van de E-sigaret kenbaar te maken en de E-sigaret in het juiste daglicht te plaatsen, doen de tabak- en farmaceutische industrie, de regeringen en de World Health Organization precies het tegenovergestelde. Natuurlijk met de uitstekende hulp en inzet van de Main Stream Media.

E-sigaret wetgeving onderdeel van TPD2

De bevolkingsgroep nieuwe dampers – ex rokers – groeit gestaag, maar de verhouding dampers versus rokers is nog lang niet wat het zou kunnen zijn. Van de regeringen zou je verwachten dat ze er alles aan doen om de E-sigaret op de juiste wijze een plek in de maatschappij te geven omdat het zoveel mensenlevens kan redden. Echter het tegenovergestelde is waar. De moderne E-sigaret zoals we die vandaag nog in veel landen in Europa kunnen verkrijgen zal binnen zeer korte tijd van de markt zijn verdwenen als er niet heel snel rigoureus wordt ingegrepen.

Er wordt namelijk al een paar jaar gewerkt aan de invoering van de nieuwe Tabaksproductenrichtlijn, ook wel de Tobacco Productive Directive of TPD2 genoemd. De E-sigaret heeft absoluut niets met tabak te maken, maar is helaas wel onder artikel 20 in de TPD2 opgenomen. Dit hebben we naar zeggen hoofdzakelijk te danken aan de lobbyisten van de tabak- en farmaceutische industrie. Die zien de E-sigaret natuurlijk als dreiging.

Regels voor E-sigaret strenger dan voor tabak sigaret

Artikel 20 van de TPD2 is eigenlijk meer een aanslag op de volksgezondheid dan dat er goed mee wordt gedaan. Een veiliger en veel minder ongezond alternatief voor tabak roken wordt met de TPD2 kapot gereguleerd. De tabak sigaret en andere meer schadelijke genotsmiddelen worden minder hard aangepakt. De regels voor de E-sigaret zijn namelijk nog strenger dan voor de tabak sigaret en bijvoorbeeld alcohol. Het is volstrekt absurd en onbegrijpelijk wat er zich momenteel afspeelt. Verderop meer uitleg hierover.

De TPD2 moet in mei 2016 in alle landen van Europa geïmplementeerd zijn. De Nederlandse regering heeft alvast een aantal onderdelen van de TPD2 ingevoerd. Lopen we nu weer eens veel te hard van stapel? Waar zijn we zo ontzettend bang voor en bezorgd over?

Artikel 20 van de nieuwe Tabaksproductenrichtlijn, ook wel Tobacco Productive Directive of TPD2 genoemd, gaat uiterlijk in mei 2016 de E-sigaret zeer onterecht nog zwaarder reguleren en zowel bestaande als potentiële dampers krijgen een ware vuist in het gezicht. Veel minder ongezond dan de tabak sigaret maar veel strenger gereguleerd. Hier klopt natuurlijk iets absoluut niet.

Algemene Maatregel van Bestuur

Sinds februari 2015 zijn bepaalde onderdelen van deze nieuwe wetgeving via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) al van kracht geworden. Nederland loopt hiermee duidelijk voorop ten opzichte van de overige Europese landen. Nu alvast een paar steken onder de gordel uitdelen en dan volgend jaar een Big Bang eroverheen. De Nederlandse verkopende organisaties lijden er zwaar onder en we zien de minder sterke en kleinere verkooporganisaties van E-sigaretten en E-Liquids nu al bezwijken. De dampers lijden er natuurlijk ook onder en voor de rokers is de drempel om over te stappen al verhoogd.

De TPD2 is een aanslag op de volksgezondheid. In plaats van te denken aan de gezondheid van de roker, wordt omwille van geld en macht, door ignorantie, onwaarheden en slechte informatie en onderzoek, de E-sigaret regelrecht de nek om gedraaid.

De meest ingrijpende en pijnlijke zaken die in deze AMvB al geregeld zijn:

 • E-Liquid navulverpakkingen met meer dan 10 milliliter inhoud zijn verboden.
 • Het nicotinegehalte in de E-Liquids is begrensd op maximaal 20 milligram per milliliter.
 • Verdampers met een inhoud van meer dan 2 milliliter zijn verboden.
 • Verpakkingsopschriften moeten aan zeer hoge eisen voldoen.

In onze omringende landen gelden deze regels nu nog niet en de Nederlandse consument wijkt momenteel logischerwijze massaal uit naar de buitenlandse shops. Want de consument mag het wel elders kopen en invoeren. De verkoop in Nederland zoals hierboven opgesomd is verboden en dat doet natuurlijk inbreuk op de omzet van de Nederlandse shops.

Er komen nog meer regels

En dit is nog maar het prille begin van een reeks totaal onbegrijpelijke, onterechte en niet zinnige maatregelen. Uiterlijk in mei 2016 zullen de eerder genoemde regels en nog veel meer strenge maatregelen in heel Europa gaan gelden. Daarmee worden dan letterlijk en figuurlijk de laatste nieuwe generaties, technologisch zeer veilig en goed ontwikkelde, meest effectieve E-sigaretten met de grond gelijk gemaakt.

De eerste generatie Cig-A-Likes, voornamelijk in handen van de tabak industrie mag wel blijven. Het gros van de rokers heeft helemaal geen baat bij een Cig-A-Like. Het werkt niet en is simpelweg geen goed alternatief voor de dagelijkse roker. Het is allemaal zo doorzichtig en tevens ongeloofwaardig. Hoe kan het zijn dat de slechte mogen blijven en de goede moeten worden verbannen? Het gebeurd gewoon en wat twee jaar geleden nog ver weg leek is nu voelbaar heel dichtbij aan het komen.

Het waarom wordt steeds duidelijker

TPD2 E-sigaret wetgeving waarom5 jaar terug in de tijd, business murw geschoten, bestaande en nieuwe dampers zwaar ontmoedigd en de roker een levensreddende kans ontnomen. Een enorm grote bevolkingsgroep rokers wordt de mogelijkheid tot een veel veiliger en minder ongezond alternatief af handen gemaakt. Bestaande dampers grijpen misschien wel weer terug naar de tabak sigaret. Wat in godsnaam kan hier anders de oorzaak van zijn dan macht en geld, onwetendheid, ignorantie, slechte en vaak foute informatie door de adviesorganen.

Regeringen lopen 3 tot 5 jaar achter en hebben de razendsnelle technologische ontwikkeling van de E-sigaret niet kunnen bijhouden. De tabak- en farmaceutische industrie, de lobbyisten van deze, hebben hun werk gedaan. Een revolutionaire uitvinding wordt om zeep geholpen, geldstromen en corrupte business wordt zeker gesteld en de mensheid wordt weer eens opnieuw flink in de tang en in de maling genomen.

Rook maar lekker door en betaal een flinke berg aan accijnzen. Als je wilt stoppen kan je peperdure stop met roken middeltjes kopen of in therapie gaan. Opties die voor de meeste rokers absoluut niet het beoogde resultaat opleveren. Vervolgens wordt je misschien wel flink ziek van het roken, dan kunnen er dure medicijnen en behandelingen aan je worden besteed. Als je door het roken 10 jaar eerder dood gaat scheelt dat wederom een berg aan AOW, pensioenuitkeringen enzovoorts. Tenminste 3 van de 4 reeds eerder genoemde grootmachten varen wel bij dit mensonterende scenario.

Wordt u ook al misselijk bij de gedachte dat deze scenario’s belangrijk zijn en dat artikel 20 van de TPD2 er juist voor zorgt dat deze scenario’s zullen voortbestaan?

Is geld belangrijker dan de volksgezondheid?

Stel je toch eens voor dat dit revolutionaire geweldige alternatief voor roken, de veel veiliger en minder ongezonde E-sigaret binnen een periode van 10 jaar:

 • De tabak sigaret volledig van de markt zou doen verdwijnen.
 • Stop met roken middelen en therapieën volstrekt overbodig maakt.
 • Behandelingen/medicijnen tegen ernstige, door roken ontstane ziekten niet meer nodig zijn.
 • Een groot deel van de nu nog rokende bevolking langer en minder ongezond leeft.
 • Er op korte termijn geen nieuwe rokers meer bijkomen.

Dat hakt er natuurlijk flink in. Je zou misschien zeggen geld is minder belangrijk dan mijn gezondheid. Maar denken deze grootmachten, de tabak- en farmaceutische industrie alsmede de regeringen er ook zo over? Voor hen ligt de focus duidelijk op de grote groep rokers en de nietsvermoedende niet roker, zodat er groot draagvlak komt voor de TPD2. De Main Stream Media helpt wel een handje mee. Het gaat niet meer om een paar miljoen, maar om vele miljarden.

De WHO, één van de grootste vijanden van de E-sigaret hoort niet bij deze geldzuchtige grootmachten. De WHO is zonder pardon overal op tegen als er ook maar enigszins sprake is van mogelijke nadelige gezondheidsbeïnvloeding van één of ander product. Zij streven niets meer na dan een compleet verslavingsvrije bevolking.

De gezondheid van de burger is lang niet zo belangrijk als u misschien altijd dacht. Artikel 20 van de TPD2 heeft een averechtse uitwerking en is een wetgeving die een aanslag pleegt op de volksgezondheid. Dat is iets om ons zwaar zorgen over te maken.

Nederlandse regering haantje de voorste

De argumenten om als Nederlandse regering voorop te lopen met de implementatie van deze wetgeving zijn ronduit belachelijk en berusten op onwetendheid, foute informatie, slechte onderzoeken en vooral ignorantie.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • De leugens over de gevolgen van het gebruik van nicotine.
 • De zogenaamde schadelijkheid van mee dampen door omstanders.
 • Het veronderstelde gebruik door jongeren.
 • De mogelijke gateway naar roken.

Terwijl recent wetenschappelijk onderzoek duidelijk heeft aangetoond dat:

 • De E-sigaret 95% minder schadelijk is dan de tabak sigaret.
 • Mee dampen absoluut geen gevaar oplevert voor omstanders.
 • Nicotineconsumptie via dampen niet vergelijkbaar is met roken.
 • Jongeren en niet rokers niet geïnteresseerd zijn in E-sigaretten.
 • Dampen geen gateway is naar roken. Integendeel! Het houd je er juist vanaf.

Vraag u af waarom artikel 20 van de nieuwe TPD2 zo in elkaar is gesleuteld dat een revolutionaire uitvinding, die de gezondheid van miljoenen burgers ten goede zou kunnen komen, regelrecht de nek wordt omgedraaid. De handelswijze van regeringen wordt steeds doorzichtiger. Hebben ze nog daadwerkelijk zeggenschap en het beste met ons voor of worden ook zij geleid door macht en geldzucht van de elite? Wordt het niet langzaam tijd dat we ontwaken en de regeringen dwingen zich voor dit besluit te verantwoorden richting hun kiezers?

Dampersgemeenschap vecht door tegen TPD2

TPD2 geen nieuwe wetgeving voor de E-sigaretEr wordt geprotesteerd, er worden rechtszaken aangespannen, we schrijven dampverhalen, we schrijven brieven naar media stations, adviesorganen, gezondheidsinstanties en regering. Er wordt zelfs al met regelmaat gesproken met gezondheidsorganisaties en adviesorganen. We dragen de E-sigaret positief uit en we boeken langzaam maar zeker meer draagvlak. Zo nu en dan zien we zelfs een positieve uiting van de een of andere organisatie in de Main Stream Media verschijnen. Heel langzaam begint men te ontwaken, te luisteren en na te denken.

In een Europees initiatief uit 2014 kregen we 180.000 handtekeningen bij elkaar in plaats van 1 miljoen. Ofschoon er op dat moment al gesproken werd over meer dan 10 miljoen dampers in Europa. Een rechtszaak in Nederland werd in maart 2015 keihard verloren op grond van waardeloze argumenten. De rechter zelf begreep eigenlijk ook niet zo heel goed wat een E-sigaret nou eigenlijk was en hoe het werkte. Een Europese rechtszaak aangespannen door Totally Wicked uit Engeland loopt momenteel. Er wordt veel gedaan, maar het is nog lang niet genoeg om artikel 20 van de TPD2 op de knieën te krijgen. Een onlangs gehouden protest in Utrecht bracht slechts 80 dampers op straat. In Oberhausen in Duitsland waren het er tijdens een onlangs gehouden protest een paar honderd. Steengoede acties en niet ongezien, maar helaas nog niet krachtig genoeg om iedereen eens goed wakker te schudden.

Het blijkt dat ondanks een toch behoorlijk grote groep dampers er maar weinig daadwerkelijk actief willen optreden en zich willen verzetten tegen deze zotte wetgeving. Veel denken waarschijnlijk dat het toch een onmogelijke opgave is om tegen de tabak- en farmaceutische industrie, de WHO en regeringen op te boxen. Dus laten ze het maar allemaal gebeuren. Tevens duurt de propaganda voort en ontmoedigd keer op keer.

Afwachten is verliezen

Het betekent de ondergang van dampen als zoveel dampers een afwachtende houding aannemen en niets doen. Alle kleine beetjes helpen en we moeten inzien dat we harder moeten optreden als we volgend jaar om deze tijd nog met dezelfde materialen willen dampen. Tevens willen we dat de roker dan nog kan spreken over het overstappen naar een veiliger en minder ongezond alternatief. De E-sigaret heeft uw steun ontzettend hard nodig om haar voortbestaan in haar huidige vorm en ontwikkelingssnelheid te waarborgen.

Protesten en rechtszaken hebben tot op heden nog niet het beoogde resultaat opgeleverd. Toch wordt er langzaam maar zeker vooruitgang geboekt en krijgt de dampersgemeenschap nu ook van belangrijke organisaties steeds vaker de kans om zich te laten horen. De resultaten zijn nu nog niet duidelijk zichtbaar, maar er worden zeer belangrijke stappen gezet. Verzet u tegen leugens over de E-sigaret door fel te reageren op propaganda. Laat de regering weten dat u het niet eens bent met artikel 20 van de TPD2. Sluit u aan bij elke actie die helpt de E-sigaret boven water te houden want onder water gaat ze uit! Dit laatste is overigens een echte overeenkomst met de tabak sigaret.

Vanwege de wetgeving heeft deze pagina geen eigen facebook. Maar wellicht uzelf wel en wilt u dit delen? Dat kan.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter