Tabaksrichtlijn ongunstig voor E-sigaret

Staatssecretaris van Rijn heeft op 29 januari 2014 een brief gestuurd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de nieuwe Tabaksrichtlijn (Tobacco Products Directive). Eind februari zal binnen het EU parlement worden gestemd inzake deze nieuwe Tabaksrichtlijn. Als er wordt ingestemd met alle zaken zoals in deze brief beschreven, zijn er toch wel wat negatieve consequenties voor de E-sigaret. Mogelijk hogere kosten en geen E-Liquid meer in hoeveelheden groter dan 10 ml. Tevens zijn er een aantal punten in de Tabaksrichtlijn anders geïnterpreteerd dan verwacht en daar wordt op gereageerd.

Tabaksrichtlijn interpreteert wetenschappelijk onderzoek fout

Er zijn een aantal zaken die zouden moeten worden gewijzigd volgens de wetenschappers. De Tabaksrichtlijn interpreteert de volgende punten verkeerd:

1. In de Tabaksrichtlijn wordt gesteld dat een nicotine-concentratie van 20 mg/ml vergelijkbaar is met de dosis nicotine afkomstig van het roken van een klassieke tabak sigaret gedurende dezelfde tijd.

Volgens de huidige staat van de wetenschap is er 50 mg/ml nodig om ruwweg overeen te komen met de nicotinedosis van een tabakssigaret bij even lang gebruik. Dit wordt bevestigd door alle andere bestaande onderzoeken.

2. De Tabaksrichtlijn stelt dat nicotine een giftige stof is en dat de acute dodelijke dosis nicotine voor een volwassene wordt geschat op ongeveer 60 mg.

Volgens de wetenschap is het zo dat doses van 60 maal hoger dan 60 mg slechts hebben geleid tot misselijkheid en overgeven en niet tot andere bijwerkingen. De stelling van de Commissie is gebaseerd op dubieuze experimenten die zijn opgenomen in een farmacologie boek uit 1856 en later nooit meer zijn herhaald noch bevestigd. Vergiftiging door nicotine is uiterst zeldzaam. Kindveilige dopjes volstaan om kleine kinderen te beschermen tegen het inslikken van E-Liquids.

3. In de Tabaksrichtlijn is opgenomen dat de lidstaten ervoor dienen te zorgen dat E-sigaretten een constante dosis nicotine afgeven.

Volgens de wetenschap is het medisch begrip “constante afgifte” misplaatst voor een consumentenproduct dat, net als een klassieke tabak sigaret, door iedere gebruiker anders wordt gehanteerd en afhankelijk is van de behoefte op een bepaald moment. Voor tabakssigaretten geldt een dergelijke eis overigens niet. Wel moet er kwaliteitscontrole komen i.v.m. de consistentie van het nicotinegehalte in de verschillende E-Liquids, maar dat heeft weinig te maken met een constante afgifte.

4. Volgens de Tabaksrichtlijn moeten producenten 6 maanden voor het op de markt brengen van een nieuw of substantieel gewijzigd product, gegevens aanleveren zoals informatie over de nicotinedosis en de opname daarvan.

Volgens de wetenschap heeft dit geen meerwaarde voor de consument en leidt enkel tot onnodig hoge kosten. Bovendien wordt dit niet geëist van sigarettenfabrikanten, waardoor er een marktvoordeel ontstaat voor de veel gevaarlijker tabakssigaret.

5. De Tabaksrichtlijn schrijft voor dat nicotine houdende E-Liquid enkel op de markt mag worden gebracht in flesjes van maximaal 10 ml, in de E-wegwerpsigaretten of in -cartridges. De inhoud van cartridges en vloeistoftanks mag niet meer dan 2 ml bedragen.

De wetenschap reageert als volgt: Hoe kleiner de flesjes en tankjes, hoe meer ervan nodig zijn en hoe groter daardoor het verstikkingsrisico bij kleine kinderen wordt. Dat gevaar kan beter verlaagd worden indien dezelfde aanpak van gezond verstand, waarschuwingslabels en kindveilige sluitingen wordt toegepast als bij de veel giftiger huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

6. Volgens de Tabaksrichtlijn kunnen E-sigaretten een opstap vormen voor nicotineverslaving en uiteindelijk voor het gebruik van de klassieke tabak sigaret, omdat ze de handeling van het roken nabootsen en die daarmee weer normaliseren. Reclame moet dan ook aan banden worden gelegd.

Volgens de wetenschap blijkt dit zogenoemde ‘gateway effect’ juist niet uit de bestaande onderzoeken. Mensen die nooit eerder hadden gerookt en nu dagelijks de E-sigaret gebruiken, zijn niet met roken begonnen. Ook bij kinderen die met de E-sigaret hebben geëxperimenteerd, is een dergelijk effect niet gevonden. Het omgekeerde is wel het geval: rokers van alle leeftijden die de E-sigaret zijn gaan gebruiken, roken minder of helemaal niet meer.

Brief aan EU commissaris voor Gezondheid en leden van het Europees Parlement

Naast enkele afzonderlijke brieven hebben 15 prominente wetenschappers op 17 januari 2014 onder andere op de bovenstaande zaken gereageerd middels een brief aan de EU commissaris voor Gezondheid en leden van het Europees Parlement.

Lees hier de brief van de 15 wetenschappers d.d. 17 januari 2014.

Het antwoord van de EU commissaris op de brief van de 15 wetenschappers was eerder onbevredigend en de wetenschappers vinden dat hun zorgen niet zijn behandeld.

Lees hier de reactie van de 15 wetenschappers op het onbevredigend antwoord van de EU commissaris d.d. 1 februari 2014.

Een volgende poging om te komen tot een betere regulering van de E-sigaret

In de aanloop naar de stemming over de Tabaksrichtlijn eind februari hebben de verenigde Europese E-sigaret consumentenorganisaties nogmaals een poging gedaan de Europarlementariërs ervan te overtuigen de E-sigaret op een andere manier te reguleren, middels een open brief gericht aan Martin Schulz, de voorzitter van het EU Parlement. De hierboven staande punten worden in deze brief aangekaart en verbonden met de volgende conclusie:

E-sigaretten hebben een zeer gunstig veiligheidsprofiel en het is aannemelijk dat ze ten aanzien van het roken juist een uitweg vormen in plaats van een opstap ernaartoe. Het moet de gebruikers worden toegestaan om zelf de producten en nicotine doseringen te vinden die voor hen geschikt zijn, zonder toezichthouders die beslissen wat ze wel en niet mogen gebruiken. Er moet regelgeving komen die evenredig is en gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en alle belanghebbenden moeten worden betrokken bij het regelgevingsproces. Als de E-sigaret op verstandige wijze wordt gereguleerd, heeft ze het potentieel om de klassieke tabak sigaret tot het verleden te laten behoren en miljoenen levens wereldwijd te redden. Overregulering zal er daarentegen juist toe bijdragen dat het aantal aan roken gerelateerde ziektes en doden en de kosten voor de gezondheidszorg hetzelfde blijven.

Lees hier de brief aan Martin Schulz, de voorzitter van het EU parlement d.d. 7 februari 2014.

E-sigaret niet verboden

Ondanks de mogelijk aankomende beperkingen inzake de E-sigaret, zal deze niet worden verboden en is er duidelijk een grote groepering voorstanders die vechten voor het behoud van de E-sigaret.

De E-sigaret blijkt zeer effectief te zijn om rokers van de klassieke tabak sigaret te ondersteunen bij het stoppen. De leeftijdsgrens zal 18 jaar worden en de etikettering zal worden verscherpt. Dit is allemaal geen probleem en volkomen terecht, echter laten we hopen dat de bovenstaande punten zoals bijvoorbeeld alleen nog maar verpakkingen van maximaal 10 ml nog kunnen worden geschrapt. De Nederlandse regering biedt in ieder geval wel mogelijkheden om de E-sigaret, zij het gereguleerd, voor de consument beschikbaar te houden.

Vanwege de wetgeving heeft deze pagina geen eigen facebook. Maar wellicht uzelf wel en wilt u dit delen? Dat kan.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter