Nieuwe TPD van kracht – dampersgemeenschap woedend

Deze week is er gestemd in het EU parlement inzake de nieuwe TPD (Tobacco Products Directive). De Tabaksrichtlijn. Met 478 stemmen voor en 130 stemmen tegen is de nieuwe TPD helaas erdoor en dus aangenomen.

In de aanloop naar deze stemming schreef ik een aantal weken terug al een bericht hierover en ik beweerde toen dat de nieuwe TPD nogal ongunstig zou zijn voor de E-sigaret. Nu de details aan het licht komen en alle nieuwe regels worden vertaald naar begrijpbaar Nederlands, ben ik eerder van mening dat er sprake is van een serieus gevaar. Dat de E-sigaret überhaupt onder de nieuwe TPD valt is misschien nog te begrijpen, maar dat er naast een aantal zeer onduidelijke regels ook regels in zijn opgenomen die het mogelijk maken de E-sigaret in haar huidige hoedanigheid te kunnen verbieden, stuit natuurlijk op volledig onbegrip van de dampersgemeenschap.

Boos is waarschijnlijk nog te zacht uitgedrukt, woede begint op te komen. In maart 2014 zal middels een laatste formaliteit binnen het EU parlement de nieuwe TPD worden bekrachtigd en moeten de 28 Europese lidstaten elk voor zich binnen een tijdsbestek van maximaal 2 jaar het geheel omzetten in een landelijke wetgeving.

Artikel 20 van de nieuwe TPD

De nieuwe regels voor de E-sigaret worden beschreven in artikel 20 van de nieuwe TPD. Het gaat voornamelijk om voorwaarden waar E-sigaretten en E-Liquids aan moeten voldoen. Smaakstoffen worden overigens niet gereguleerd met de TPD maar aan de landen zelf overgelaten. Acceptabele regels zegt het EU parlement. Echter voor de dampersgemeenschap in het binnen- en buitenland zijn deze nieuwe regels zeer onacceptabel en voelt het aan alsof er rake klappen worden uitgedeeld. Concreet gaat het vooral over de volgende zaken (het cursief gedrukte zijn eigen opmerkingen en commentaar):

 • Nicotine houdende E-Liquid (vloeistof voor de E-sigaret) mag alleen nog maar worden verkocht in flesjes met een maximale inhoud van 10 milliliter (niet nicotine houdende E-Liquids vallen niet onder deze maatregel). Alleen maar kleine flesjes kost veel meer en verhoogt eerder de kans op verstikkingsgevaar bij kinderen.
 • Het nicotinegehalte mag maximaal nog maar 20 milligram per milliliter bedragen. Nicotine houdende E-Liquid met een nicotinegehalte boven de 20 mg/ml moet als een medicijn behandeld worden. Niet bevorderlijk voor die mensen die willen overstappen en meer nicotine nodig zouden hebben om hun stopkans te garanderen. Die moeten dan maar gewoon blijven roken? Door deze maatregel worden circa 30% van de rokers uitgesloten als potentiële damper.
 • De tankjes (clearomizers) mogen slechts maximaal een inhoud bevatten van 2 milliliter E-Liquid.
 • De definitie van een E-sigaret is de E-sigaret zoals wij die allemaal kennen, maar ook elk los onderdeel van de E-sigaret valt onder de definitie van een E-sigaret. Dus de losse lithium ion batterij die gebruikt wordt in de APV’s zijn vanaf nu ook een E-sigaret net zoals het tankje en de katoenen wick die er in zit. Volstrekte onduidelijkheid natuurlijk die hiermee wordt opgeroepen.
 • Voordat nieuwe E-sigaretten en/of E-Liquids op de markt mogen worden gebracht, moeten deze 6 maanden voorafgaand aan de release datum zijn aangemeld inclusief een productbeschrijving, productspecificaties, testrapporten met onder andere emissiemeting en een producthandleiding.
 • E-sigaretten moeten een consistente nicotineafgifte kunnen produceren. De veel gevaarlijker dodelijke klassieke tabak sigaret kan dit overigens niet.
 • E-sigaretten moeten volledig lekvrij kunnen worden gevuld.
 • E-sigaretten en/of E-Liquids moeten tamper-proof/child-proof zijn waarbij gedacht moet worden aan kindveilige sluitingen, bediening en andere veiligheidsvoorzieningen.
 • E-sigaretten en E-Liquids mogen worden geclassificeerd als een medicinaal product waarbij het aan de afzonderlijke landen wordt overgelaten hoe zij dit interpreteren.
 • De commissie heeft zich het recht voorbehouden de TPD binnen twee jaar nog eens éénzijdig te mogen verstrengen zonder dat het europees parlement daar nog invloed op kan uitoefenen. Een schandalige regel! Het zou zomaar kunnen betekenen dat de commissaris binnen twee jaar bepaald dat de hervulbare tankjes (clearomizers) volledig worden verboden.
 • De europese lidstaten mogen elk afzonderlijk bepalen de teugels nog strakker aan te trekken dan in de TPD voorgeschreven.
 • De 3 landen regel: als tenminste 3 landen een bepaald type of een bepaalde groep (familie) E-sigaret en/of E-Liquid verbieden kan via de commissie besloten worden dat verbod voor alle lidstaten te laten gelden. Dit zou aan de orde kunnen komen indien er een bepaald gezondheidsrisico zou zijn. En we weten allemaal ondertussen wel hoe snel die kunnen worden uitgevonden.
 • Elk land mag een import en/of export verbod voor een bepaald type of een bepaalde groep (familie) E-sigaret en/of E-Liquid uitspreken, wat vervolgens door de andere landen gerespecteerd moet worden.
 • Als er een significante toename van meer dan 2,5% marktaandeel voor de E-sigaret wordt vastgesteld ten opzichte van het reguliere tabaksproducten marktaandeel, mag artikel 20a verder worden verstrengd.

Politieke procedures en invloeden

Misschien vraag je je af waarom er in maart nog een laatste formaliteit moet plaatsvinden om de nieuwe TPD te bekrachtigen. Dit heeft te maken met het feit dat er op het laatste moment nog een wijziging heeft plaatsgevonden aangaande de etikettering van smaakjes. Eerst mocht de naam van de smaak niet worden vermeld op het etiket en nu mag dat dan wel. Allemaal niet volgens de procedure maar het lijkt erop dat er in dit dossier met regelmaat wordt afgeweken van wat je de ‘normale’ procedure zou noemen. Het heeft een naar luchtje omdat er zaken gebeuren die je doen twijfelen aan eerlijkheid, goede argumentatie en onderbouwing van feiten. Zonder al teveel op details in te gaan omdat je de echte waarheid waarschijnlijk toch nooit kunt achterhalen, kan je rustig stellen dat er geregeld een smerig spelletje wordt gespeeld.

Het feit dat de E-sigaret tig duizenden levens zou kunnen redden is kennelijk ondergeschikt aan geld, positie en macht.

Consequenties van de nieuwe TPD

Ook al hebben de lidstaten maximaal 2 jaar de tijd om de nieuwe TPD in hun landelijke wetgeving te implementeren, er zal al snel het een en ander merkbaar worden in de verschillende landen. In Nederland worden er in maart al enige aanpassingen verwacht omdat Martin van Rijn – Staatssecretaris van Gezondheid, Welzijn en Sport – al maanden lang heeft aangegeven in maart met verdere richtlijnen en maatregelen te komen en dat kan deels gewoon via het Warenwet besluit. Het parlement kan daar nauwelijks invloed op uitoefenen. Het sluit in ieder geval goed aan op de nieuwe TPD.

De E-sigaret winkels en Webshops staan eigenlijk al geruime tijd onder druk en dat zal de komende 2 jaar hoogst waarschijnlijk zo blijven. Het blijft alsmaar de vraag wat nou wel en wat nou niet mag en daar komt bij dat hetgeen nu is vastgelegd in de nieuwe TPD het nog moeilijker zal gaan maken. Het is overduidelijk dat er veel haken en ogen binnen de nieuwe TPD zitten. Voor de kleine ondernemer zeker niet fijn en voor de toekomst behoorlijk onzeker. Vooral de regelgeving omtrent het aanmelden van nieuwe goederen inclusief de geëiste specificaties, testrapporten en dergelijke zal een hoop kosten met zich meebrengen die voor menig webshop het einde zou kunnen betekenen. Zelfs voor de zogenoemde CE (China Export) producten zal dit van toepassing zijn. Zo kunnen deze goederen namelijk onder eigen wetgeving worden geschaald en tegelijkertijd wordt hiermee natuurlijk een doodsteek uitgedeeld voor de kleine ondernemer.

De grote tabaksgiganten hebben hier waarschijnlijk niet al te veel moeite mee. Zij hebben het geld en de middelen om E-sigaretten op de markt te brengen die voldoen aan de wetgeving. Het zal ze een zorg zijn of deze E-sigaretten dan voldoen aan de behoefte van diegenen die het liefst zouden willen stoppen met de klassieke tabak sigaret. Als hun E-sigaret niet zou voldoen en de potentiële gebruiker besluit bij de klassieke tabak sigaret te blijven, stroomt het geld toch wel binnen. Dit klinkt gemeen, maar het is de keiharde waarheid. Geld en macht boven de gezondheid van de burger.

Dampers blijven terug- en aanvechten

Omdat deze nieuwe TPD zowel procedureel gezien in de totstandkoming als ook inhoudelijk gezien de indruk geeft van amateurisme door onduidelijkheden, onterechte stellingen en onwaarheden, zijn er nu al aanstalten gemaakt door diverse partijen in verschillende landen dit aan te vechten in de rechtszaal. Gegarandeerd gaat een aantal zaken uit deze nieuwe TPD het in de rechtszaal niet halen, maar de grote vraag is natuurlijk wie dit gaat betalen. Misschien dat crowdfunding in dit geval een mogelijkheid biedt de nodige kennis en financiële middelen bij elkaar te vergaren om het een en ander bij het Europees Hof te laten voorkomen. Kenmerkend in deze is dat bij winst voor de dampersgemeenschap de volledige nieuwe TPD teniet wordt gedaan. Het Europees Hof kan namelijk geen deel van de TPD afkeuren.

Als het gaat over de procedurele fouten in dit dossier kan daar onmiddellijk mee worden begonnen. Als het gaat om inhoudelijke zaken moet er worden gewacht totdat het betreffende land de nieuwe TPD in zijn wetgeving heeft geïmplementeerd. Als de krachten op de juiste manier kunnen worden verenigd bestaan er misschien nog wel een aantal kansen de nieuwe TPD onderuit te halen. Vanuit de richting van de tabaksindustrie zal er ook nog wel het een en ander aangevochten worden zoals het verbod op smaakjes in de klassieke tabak sigaret, wat ook in deze nieuwe TPD is opgenomen.

Laten we ondanks deze teleurstellende berichten vooral de moed niet opgeven en gewoon blijven dampen. De strijd is zeker nog niet gestreden. Gezamenlijk zijn we sterk! 

Bronnen: www.acvoda.nl en www.dampforum.nu

Vanwege de wetgeving heeft deze pagina geen eigen facebook. Maar wellicht uzelf wel en wilt u dit delen? Dat kan.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter