E-sigaret Dampen.nl - Alles voor en over elektrisch roken - E-sigaret informatie 2020

Fabels en feiten

Sinds de E-sigaret in populariteit stijgt is deze onderwerp van veel strijdpunten door controverse. De fabels en feiten vliegen ons om de oren. Wat is waar en wat is niet waar? Eerst was het een geweldig alternatief voor roken. Toen zouden ze je regelrecht om zeep helpen door vergif en antivries chemicaliën. Dan waren ze weer onderdeel van een schade beperkende technologie. Ze zouden je minderjarige kinderen aan een nicotineverslaving helpen. De e-sigaret zou slecht voor de longen zijn. Hart- en bloedvaatvernauwend. En ga zo maar door.

De anti-rook community is de afgelopen 50 jaar een volledig eigen leven gaan lijden. Ze is inmiddels bijna onherkenbaar geworden vergeleken met het goed bedoelde, op feiten gebaseerde instituut dat het ooit was. Tegenwoordig lijkt het meer bezig met zelfbehoud in de commerciële zin van het woord dan met eigenlijke bestrijding van gevaren voor de gezondheid die zijn gekoppeld aan de tabak industrie.

In een poging om feiten van fabels te scheiden, hieronder een lijst met E-sigaret fabels die we via de Main Stream Media, Internet en de geprinte media aan ons voorbij zien komen.

E-sigaret fabels en feiten

E-sigaret fabels #1:

“E-sigaretten bevatten dezelfde giftige chemicaliën als gebruikt in antivries”

De stof waaraan in deze stelling wordt gerefereerd is ethyleen glycol. Dit wordt onder andere toegepast in antivries. Echter niet ethyleen glycol maar polyethyleen glycol werd gebruikt bij de vervaardiging van sommige nicotine houdende E-Liquids. Nu lijken de woorden “ethyleen glycol” en “polyethyleen glycol” erg op elkaar. Het zijn echter verschillende stoffen en dat kan je moedwillig misbruiken.

Polyethyleen glycol is in de toen toegepaste vorm eigenlijk niet schadelijk voor onze gezondheid. Echter al geruime tijd wordt in plaats van polyethyleen glycol uitsluitend de stof propyleen glycol gebruikt in E-Liquids. Propyleen glycol is nog minder schadelijk dan het vroeger gebruikte polyethyleen glycol. Propyleen glycol is door verschillende organisaties bestempeld als een van de veiligste chemicaliën op de markt.

Lees hier meer over de ingrediënten van E-Liquids

E-sigaret fabels #2:

“E-sigaretten leveren nicotine, een verslavend en gevaarlijk carcinogeen”

Deze fabel kan niet verder van de waarheid verwijderd zijn. Nicotine is geen carcinogeen. De samenhang met tabak, en de vele carcinogenen die daar in zitten, heeft in de loop der jaren de mythe opgeleverd dat nicotine zwaar verslavend is en kanker zou veroorzaken. Nicotine op zich veroorzaakt geen kanker en de kwaliteit van de verslavende eigenschappen is discutabel.

Nicotine is echter niet goed voor de gezondheid. Het is onder andere bloedvat vernauwend. Maar het schijnt ook een bepaalde stimulatie te veroorzaken in ons brein. Het stimuleert bepaalde denk processen en ons geheugen. Het is nooit bewezen dat nicotine op zichzelf een zo zwaar verslavende substantie is als vaak wordt gezegd. Het valt in dezelfde categorie als cafeïne.

E-sigaret fabels #3:

“De damp van E-sigaretten is gevaarlijk voor omstanders”

De damp van de E-sigaret bevat geen gevaarlijke chemicaliën. Diverse studies hebben aangetoond dat de damp zo weinig aan chemische partikels bevat dat je het nauwelijks kan meten. Bovendien verdwijnt de damp van een E-sigaret vele malen sneller dan tabaksrook. De schadelijkheid van de damp van een E-sigaret is voor omstanders nihil. Voor meer informatie raadpleegt u ”gezondheidsaspecten
Bron: NPOradio1

E-sigaret fabels #4:

“Er zijn tot op heden nog geen serieuze studies over de E-sigaret”

Dit is natuurlijk niet waar. Deze fabel wordt door veel instanties maar al te graag gebruikt. E-sigaretten zijn onderhevig aan veel studies sinds ongeveer 10 jaar. De laatste 5 jaar heeft zich dit behoorlijk geïntensiveerd. Een groot deel van deze studies zijn uitgevoerd door gerenommeerde instituten, conform wetenschappelijk vastgelegde standaards. In ieder geval zijn er al ruim voldoende studies om deze stelling volledig van tafel te vegen.

Het probleem ligt hem in het feit dat geen van deze studies erin is geslaagd echt negatieve zaken over de E-sigaret te berichten. Natuurlijk doen sommige studies dat wel, op slimme gemene wijze, maar zijn die serieus te nemen? En wie zitten daar achter?

E-sigaret fabels #5:

“Door E-sigaretten blijven rokers verslaafd aan tabak sigaretten”

De verslavende kwaliteiten van nicotine als een op zichzelf staande stof, of geconsumeerd via andere wegen dan met tabak, zijn discutabel. Deze fabel is uit de lucht gegrepen. Nicotine verslaving wordt vrijwel altijd in verband gebracht met tabak. De wetenschap onderzocht en rapporteerde altijd over die geconsumeerde samenstelling. De E-sigaret doet in feite precies het tegenovergestelde van wat deze fabel suggereert.

Er zijn letterlijk al honderdduizenden bevestigingen van dampers die na het starten met dampen spontaan met het tabak roken zijn gestopt. Een groot deel daarvan heeft vervolgens het nicotinegehalte afgebouwd naar “zero”. Degene die na nicotinepleisters, nicotinekauwgom, E-sigaretten en andere alternatieven steeds weer terugvallen op tabak roken, hebben hun persoonlijke oplossing gewoon nog niet gevonden. Om wat voor redenen dan ook. Deze gevallen zullen er altijd zijn.

E-sigaret fabels #6:

“Door het feit dat de E-sigaret industrie onvoldoende is gereguleerd hebben we geen idee wat er in de E-sigaretten zit”

De E-sigaret industrie heeft zichzelf prima gereguleerd kan je wel stellen. Met een eigen serie van geïmplementeerde standaards in nauwe samenwerking met globale, Europese en landelijke organisaties was er al een goede regulering tot stand gekomen. Zonder de onnodige, onzinnige, vernietigende bemoeienis van regeringen en andere instanties.

De E-Liquid producenten zijn volledig open over de gebruikte stoffen en houden zich aan de juiste richtlijnen en gegeven standaards voor de productie. We weten dus exact wat er in de E-Liquids zit. Gebruikers en organisaties controleren scherp en een producent die afwijkt van de normen wordt er zo uitgelicht, als die er überhaupt nog zouden zijn.

E-sigaret fabels #7:

“Regulering van de E-sigaret industrie is noodzakelijk om kinderen te beschermen tegen het kopen van nicotine producten”

Ik daag een ieder uit een E-sigaret shop te vinden, die E-sigaretten en/of nicotinehoudende E-Liquids verkoopt aan jongeren onder de 18 jaar. Natuurlijk moet die leeftijd begrenzing er zijn, maar eerder voor de shisha-pen en de tabak sigaret dan voor de E-sigaret. Als de jongeren het dan toch doen, zie ik ze persoonlijk liever dampen dan roken. De realiteit is echter dat de veel minder ongezonde E-sigaret volledig kapot wordt gereguleerd.

De zeer schadelijke tabak sigaret kan je nog steeds op elke hoek van de straat 24/7 verkrijgen.

E-sigaret fabels #8:

“De exotische smaakjes van de E-sigaret E-Liquids zijn gemaakt met het doel kinderen tot roken over te halen”

Met deze stelling is zo vreselijk veel fout dat de woorden je te kort schieten. Deze fabel is net zo fout als dat je zou zeggen dat fruitkauwgom gemaakt is om kinderen over te halen alcoholische fruitcocktails te gaan drinken. Ten tweede is het toch volkomen zinloos een doelgroep voor je product te kiezen waarvan je weet dat jouw product voor hen verboden is.

Of is het slimmer een doelgroep van individuen te kiezen waarvan je weet dat deze over de jaren heen een gezondheid schadelijke verslaving hebben opgebouwd en met jouw product een veel minder ongezond alternatief kunnen kiezen?

Het is totale onzin te suggereren dat de beschikbaarheid van veel smaakjes in het leven is geroepen om jongeren te kunnen overhalen. De smaakjes zijn er omdat er zoveel aroma’s zijn. Er wordt een breed publiek aan volwassen dampers mee bereikt.

E-sigaret fabels #9:

“Druppel verdampers veroorzaken dat E-sigaret damp formaldehyde bevat”

En een volgende fabel. Er is geen enkel bewijs dat druppel verdampers formaldehyde produceren. Referenties naar dit veronderstelde “onderzoek” komen steeds bij een ander nieuwsartikel uit, echter nooit bij de bron. Want die bron bestaat niet. Als er ooit formaldehyde geconstateerd zou zijn, moet je altijd twee zaken in gedachten houden:

 1. Er zijn ooit gevallen geweest waarbij giftige chemicaliën gevonden werden in biefstuk en kip vlees van de supermarkt. Dat was ernstig fout en reden tot een aanklacht, maar geen reden om alle koeien en kippen te verbieden.
 2. Ervan uitgaande dat deze formaldehyde sporen gevonden zijn, wat was dan de concentratie en hoe stond die in verhouding tot de voor onze gezondheid schadelijke hoeveelheid? Formaldehyde kan je in gevaarlijke concentraties terugvinden in tabaksrook, niet in de damp van een E-sigaret. In feite worden we in het dagelijks leven voortdurend aan formaldehyde blootgesteld, echter de concentratie is zo laag dat deze onschadelijk is. Meer weten? Lees dan hier verder.
E-sigaret fabels #10:

“De E-sigaret is een open deur of “gateway” naar het roken van tabak”

Hier hebben we weer een fabel waarvan precies het tegenovergestelde waar is. E-sigaretten zijn net zo min een opstap naar roken als Naloxon naar het gebruik van heroïne. E-sigaretten zijn voor de roker een open deur naar een minder ongezond leven zonder de hardnekkige afhankelijkheid. De term “open deur” of “gateway” wordt maar al te graag gebruikt zonder dat men er ook maar even bij stilstaat wat het nou eigenlijk echt betekent.

Het slaat eigenlijk nergens op. Net als dat je zegt dat in het Zuiden leven een “gateway” zou zijn naar racisme. Of dat Ford Mustangs een “gateway” zijn naar auto ongelukken. Het zijn allemaal nietszeggende verklaringen, gebruik makend van een bepaald woord met de bedoeling iets wankel te schetsen. Ongegronde conclusies gebaseerd op valse argumenten.

E-sigaret fabels #11:

“E-sigaretten staan erom bekend te kunnen exploderen tijdens gebruik”

Mijn verontschuldigingen aan diegene die persoonlijk een explosie met een batterij heeft ondervonden, maar slechts een enkele gebeurtenis geeft deze stelling natuurlijk totaal geen fundament. E-sigaretten maken gebruik van batterijen en batterijen kunnen ontgassen of zelfs exploderen, maar dan moet je ze ook flink in de stress brengen door foutief gebruik. Dat gebeurt niet zomaar.

In je mobiele telefoon zit ook een batterij. Die houden we ook dicht tegen ons gezicht aan en waarschijnlijk vaker dan de E-sigaret. Er was eens een keer een geval met een mobiele telefoon. Maar daarna was het niet zo dat alle mobiele telefoons uit de handel moesten. Dit soort ongelukken zijn tot nu toe vrijwel altijd te wijten aan foutief gebruik en niet aan de apparatuur zelf. Met bijna alles kan iets gebeuren. Het is wederom typerend dat bepaalde berichtgevers dan weer een dergelijk kopstuk in de media moeten plaatsen.

E-sigaret fabels #12:

“E-sigaretten zijn duurder dan de reguliere tabak sigaretten”

En de volgende fabel. E-sigaretten zijn goedkoper dan tabak sigaretten. Het tijdelijk warenwetbesluit heeft hier wel een beetje roet in het eten gegooid. Door de regulering van de navulverpakkingen tot een maximum van 10 ml zullen we uiteindelijk wel duurder uit zijn dan voorheen.

E-sigaret fabels #13

E-sigaret is slecht voor tandvlees, of gebit.

Ook wederom een fabeltje. Wanneer u stopt met roken krijgt het tandvlees weer een natuurlijke doorbloeding. Het roken veroorzaakt boedvaatvernauwing en door het roken ontstaat dus schade aan uw tandvlees. Wanneer met roken gestopt wordt komt dat weer op gang, waardoor de schade zichtbaar wordt. Dit heeft niets met de e-sigaret te maken, maar wel met roken en het stoppen daarvan. Meer hierover op e-sigaret slecht voor tanden.

Redenen voor valse feiten en beweringen

Helaas zal geen enkele juiste redeneringen en/of logisch en goed onderbouwd wetenschappelijk bewijs de anti-dampen organisaties uit onze samenleving afschrikken. Hun kruistocht tegen de E-sigaret zal voortduren. De redenen hiervoor zijn complex.

Farmaceutische industrie

Veel van de anti-dampen organisaties zijn verbonden met de farmaceutische industrie. Zij genereren enorme omzet met de welbekende stop met roken middelen en medicijnen tegen erge ziekten die je ook van roken kunt krijgen. Als de E-sigaret een “foute” stempel krijgt opgedrukt zullen er minder rokers overstappen. Dat is voor genoemde industrie een kans om de omzet vast te houden of in ieder geval minder sterk te zien dalen op termijn.

De niets vermoedende

Een volgende groepering verdiept zich totaal niet in de E-sigaret en is steevast tegen alles wat ook maar een beetje op roken lijkt. Weer anderen hebben extreem politieke ideologieën en willen alles zo streng als maar kan reguleren. Er zal ook een groepering zijn die het zogenaamde slechte van de E-sigaret van horen zeggen hebben en zijn goedgelovig daarin. Deze zullen hun mening ook niet al te snel veranderen en eerder bijdragen aan nog verdere verspreiding van de fabels.

De tabak industrie

Big Tobacco zal zich met man en macht inzetten voor behoud van marktaandeel op alle mogelijke manieren. Zelf investeren in nieuwe ontwikkelingen. Regulering van de E-sigaret in die zin dat er een maximum wordt gebonden aan het percentage marktaandeel. Het opkopen van bedrijven die E-sigaretten vervaardigen. Komt het geld niet via die ene weg binnen wordt er een andere geopend. Macht en geld is hier in ieder geval een gegeven.

Regeringen

Regeringen en hun adviserende organisaties zijn serieus geïnteresseerd geraakt in het reguleren van E-sigaretten sinds het een miljarden business is geworden en dus een geschikt potentieel voor inkomsten via accijnzen. Sommige Europese landen zijn al bezig met de invoering daarvan. Met andere woorden een deel van het financiële gat dichten wat zal ontstaan doordat er steeds minder mensen willen roken. Tevens kan de opkomst van de E-sigaret verlies van werkgelegenheid veroorzaken. Daarnaast zal een groter deel van de mensheid langer leven. Allemaal zaken waar onze regeringen serieus over gaan nadenken. Of de oplossingen in het voordeel van de gezondheid van rokers en dampers zijn of in het voordeel van de staatskas is makkelijk te beantwoorden.

Resumé

De E-sigaret fabels zijn de wereld nog niet uit en zullen regelmatig aan ons voorbij blijven komen. Althans ik interpreteer ze als zijnde fabels, hier hoef je het helemaal niet mee eens te zijn. Ik wil ook niet negatief zijn ten opzichte van diegene die het in de wereld brengen.

Dampers, maar ook potentiële dampers die nu nog roken, zouden zich nog meer moeten verenigen en gezamenlijk nog meer hun stem moeten laten horen. Het moet wereldwijd plaatsvinden. Op welke manier dan ook. Als je maar wat doet, alle kleine beetjes helpen. Je weet niet waar het misschien op de langere termijn goed voor is. Het gaat om onze gezondheid en het is nog altijd zo dat de regering zich moet verantwoorden aan de kiezer.

Als je geïnteresseerd bent in de E-sigaret, voor jezelf, geliefde, familie, denk altijd aan het feit dat al die angstaanjagende kopstukken over de E-sigaret op internet en nieuws media, hoogst waarschijnlijk niet meer dan dat zijn. Angstaanjagende woorden die in het hart gestreken worden van de niets vermoedende. Wees kritisch op dit soort negatieve beweringen en berichten en interpreteer ze niet klakkeloos als de waarheid.

Helaas leven we in een financieel systeem. In een wereld vol met conflicterende interesses en motieven, veelal gedreven door geld. Echter in diezelfde wereld kan je ook met een druk op een paar toetsen zeer veel informatie vergaren vanuit oprechte alternatieve media. Doe er je voordeel mee voordat deze mogelijkheden worden ondermijnd, gereguleerd en verboden.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (29 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...

Bewaren

Hoe schadelijk is een e-sigaret?

Ondanks dat diverse onderzoeken uitwijzen dat een e-sigaret tot 800 maal minder schadelijk is, is het gebruik van een elektrische sigaret nog steeds niet gezond te noemen. Volgens experts bevat de ingeademde aerosol nog steeds een aantal schadelijke stoffen die kunnen lijden tot ernstige bijwerkingen. Lees meer

Wat doet dampen met mijn longen?

Een kleine studie gepubliceerd in 2016, meldt dat nicotine-bevattende dampende producten longontsteking en longweefselschade veroorzaken. Andere studies van 2018 tonen echter aan dat de schade die door nicotine kan ontstaan te verwaarlozen is, gezien de geringe toegestane nicotinesterktes in Nederland. Gezien de lange en betreurenswaardige lijst van schadelijke en giftige chemicaliën in sigaretten, is vapen zeker minder gevaarlijk voor je gezondheid. Maar dat betekent niet dat e-sigaretten zonder risico’s zijn of dat je nu naar hartelust moet kunnen vapen. Lees meer

Wat zijn de bijwerkingen van dampen?

Bijwerkingen van vapen zijn:
1. Droge mond
2. Duizeligheid
3. Hoesten
4. Droge huid
5. Jeuk
6. Slapeloosheid (voornamelijk een stoppen-met-roken bijwerking)
Lees verder

Is het moeilijk om te stoppen met vapen?

Ja. Veel mensen die definitief willen stoppen met roken, en met dampen hebben de meeste moeite door de aanwezige nicotine. Daarom moet men ten eerste proberen om de aanwezige nicotine zo snel mogelijk omlaag te brengen. Begin met nicotine op 12 mg/ml als u overstapt van gewoon roken, en probeer daarna om elke maand een stapje omlaag te doen tot u op 0 mg/ml zit. Daarna bent u niet meer verslaafd aan nicotine. Lees verder

Wat gebeurt er als ik overstap van roken naar dampen?

De longcapaciteit neemt toe naarmate de door het roken veroorzaakte remming afneemt en de lucht veel beter kan stromen. Meer zuurstof zal ook leiden tot hogere energieniveaus en betere prestaties tijdens fysieke activiteiten. Lees verder

Hoeveel soorten e-sigaretten zijn er?

Er zijn heel veel soorten en merken e-sigaretten te koop. Zo zijn er sisha pennen, MTL e-sigaretten, POD systemen, MOD’s en personal vaporizers. Anno 2020 zijn alle verkrijgbare e-sigaretten te koop bij diverse vapeshops zoals …. lees verder

Is een e-sigaret slecht voor mijn gezondheid?

Ondanks dat veel schadelijke stoffen ontbreken in een e-sigaret, kan een e-sigaret niet als gezond worden betiteld. Volgens het RIVM is een e-sigaret wel een betere keuze als de reguliere tabakssigaret, maar zou men de e-sigaret alleen moeten gebruiken zolang nodig is om de nicotine verslaving te overwinnen. Daarbij zijn er wel… lees verder

Wat is een e-sigaret?

Een e-sigaret is een inhalator waarmee op elektronische wijze nicotine kan worden geinhaleerd zonder gebruik te maken van de bijkomende schadelijke stoffen die in een reguliere sigaret zitten. Een elektrische sigaret imiteert het gebruik van een gewone sigaret zonder gebruik te maken van verbranding. Daardoor ontbreken natuurlijk veel … Lees verder

Is dampen slechter dan roken?

Nee. Dampen is niet slechter dan roken. Hoewel verdere studies absoluut nodig zijn (en onderweg), zijn de meeste wetenschappers het erover eens dat vapen niet erger is dan roken. Natuurlijk is het niet aan te raden iets anders dan zuivere lucht in te ademen en moet dit worden vermeden, maar de meeste experts merken op dat e-cigs een groot potentieel voor schadebeperking hebben. Het Britse Royal College of Physicians constateert dat ‘vapen waarschijnlijk niet meer dan 5% van de schade door het roken van tabak overschrijdt’. Lees verder

Kan ik ook zonder nicotine dampen?

Ja, dat kan. De meeste e-sigaretten bevatten echter wel nicotine. Dat komt omdat de meeste dampers ze gebruiken als vervanging voor roken. E-sigaretten kunnen tussen 3 mg/ml nicotine bevatten tot maximaal 20 mg/ml, of helemaal geen nicotine. Dit is uiteraard afhankelijk van de voorkeuren en behoeften van de gebruiker. Een belangrijk ding om op te merken is dat nicotine, hoewel zeer verslavend, geen schadelijke stof is (in vergelijking met teer en andere chemicaliën in brandbare sigaretten). Lees verder

Wat zit er in een e-sigaret?

De vloeistof in een e-sigaret wordt e-liquid genoemd en is gemaakt van een handvol ingrediënten, zoals propyleenglycol, plantaardige glycerine, verschillende smaakstoffen en nicotine (wordt zowel gewonnen uit tabak als kunstmatig). Niet alle e-liquids bevatten nicotine en voor de meeste vapers is het doel om nicotine na enige tijd volledig af te bouwen. Lees meer

Vanwege de wetgeving heeft deze pagina geen eigen facebook. Maar wellicht uzelf wel en wilt u dit delen? Dat kan.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

20 reacties op “Fabels en feiten

 1. Hallo Edwin,

  Toch heb ik ergens nog mijn twijfel aangezien ik laatst een verontrustend stuk gelezen heb mbt de eliquids waar ik wel van geschrokken ben.
  Daarin werd beweerd dat er schade aan de witte bloedcellen en zelfs afsterving ervan is aangetoond. https://m.hln.be/wetenschap-planeet/ook-e-sigaret-zonder-nicotine-is-schadelijk-deze-smaken-zijn-giftig~ab60a2ca/
  Ikzelf ben al minimaal 2 jaar overgestapt van roken naar dampen en voel me wel degelijk gezonder dan in de periode waarin ik rookte dus in dat opzicht ben ik overtuigd van de positieve effecten van het dampen.
  Maar na dit gelezen te hèbben(ook ik mengde tot nu toe 2 liquids) ben ik toch wat achterdochtiger naar het langer termijn effect aanzien je door beschadigde/afstervende witte bloedcellen ook ernstige gevolgen kan ondervinden en dat op langer termijn.

  Ben jij op de hoogte van wetenschappelijk onderzoek wat dat ontkracht of is er op langer termijn nog te weinig duidelijk over de gevolgen??
  Dampen heeft iig op mijn longen een minder schadelijk effect en ben inmiddels aan het afbouwen omdat ik roken al helemaal niet meer wil, maar toch baard me dit nog zorgen.

  Groetjes Kelly

  1. Hoi Kelly. Bedankt voor je bericht. Tot zover hier bekend is is er door Dr Farselinos onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat dampen geen schade veroorzaakt. Ook niet op lange termijn.
   In het linkje naar je artikel vind ik alleen een uitspraak van een ander onderzoek. Geen link om dit concreet te bevestigen. Wellicht kun je mij het echte onderzoek even doormailen? Op de website van Frontiers Media vind ik vooralsnog geen enkele informatie over dit onderzoek. Daaruit concludeer ik dat het wederom een bericht is dat bedoeld is om mensen af te schrikken van het dampen.

   Daarbij vind ik altijd belangrijk om het dampen met roken te vergelijken, en het ook in dit perspectief te blijven zien. Dampen is een alternatief voor roken. Voor je gezondheid kun je beter gaan sporten :)

  2. Vergeet dit niet Opbrengst accijnzen ruim 11 miljard euro van rokers natuurlijk willen ze de E sigaret zwart maken dan verdiend de overheid daar niks meer aan

  1. Hoi, helaas zijn de onderzoeken van de overheid om PG te testen in verband met een elektrische sigaret niet altijd even objectief. Anders zouden immers rookmachines bij evenementen en discotheken ook wel verboden zijn. De e-liquid wordt buitensporig getest en de overheid zit bovenop alles wat maar een beetje lijkt op schadelijk, terwijl een gewone sigaret duidelijk aantoonbaar en bewezen kankerverwekkend is, en dit mag gewoon worden verkocht. We moeten niet vergeten dat een e-sigaret een beter alternatief is voor een gewone sigaret, en ook zo bedoeld is. Voor de gezondheid zou men beter kunnen gaan sporten of zwemmen.

   1. Vergeet dit niet Opbrengst accijnzen ruim 11 miljard euro van rokers natuurlijk willen ze de E sigaret zwart maken anders verdiend de overheid een stuk minder aan rokers
    het draait alleen om geld.
    ik blijf mijn bleu berry dampen

 2. Ik ben bijna 70 en rook al vanaf mijn 17e. Ik piepte de afgelopen maanden enorm door vastzittend slijm en meldde mij 10 dagen geleden bij de spoedeisende hulp vanwege acute extreme benauwdheid. Heb goede medicatie gehad en ben door deze wake up call gestopt met roken en ben beginnen met dampen. Ik rookte de afgelopen jaren 3 pakjes zware shag in de week.Ben begonnen met 18 Mg, te vergelijken met zware shag en ben gisteren beginnen met de helft 18 en andere helft 10 Mg en zit dus nu op 14 Mg.Wat mij het meeste opvalt is dat ik met een paar haaltjes een veel meer bevredigend gevoel heb als met shag. Als ik het aantal haaltjes vergelijk met shag dan zit ik op 20%.uiteindelijk wil ik het nicotine percentage verminderen en wellicht ook met dampen stoppen.Ik ben super enthousiast en bespaar ook nog eens 100 euro in de maand.Lang leve de uitvinder van de dampen, deze verdient een Nobelprijs!!!
  Groet Harry

 3. Hi Edwin,

  Leuk stuk heb je geschreven! Omdat de persoonlijke ervaringen op damp-/ stoppen met roken sites mij tot het kopen van mijn eerste Smok hebben gebracht wil ik nu, 6 maanden later, ook graag mijn ervaring delen voor iedereen die het wil lezen. Ik ben 38 en heb vanaf mijn 16e gerookt. Ergens tussen een half en heel pakje per dag afhankelijk van mijn agenda. De laatste jaren rookte ik al steeds meer met tegenzin toch had ik de grootste moeite er mee te stoppen (ik hield het letterlijk geen dag vol!) ondanks dat ik van dichtbij zag hoe de levens van mensen om mij heen en hun families door het roken kapot zijn gemaakt. Het niet los kunnen laten van mijn verslaving resulteerde in een soort van paniek aanvallen die een steeds grotere impact kregen op hoe ik mij voelde. Lang verhaal kort; 15 november afgelopen jaar een Smok 80w met beast tank gekocht en sindsdien nog 2 keer een sigaret opgestoken, niet omdat ik de behoefte had maar gewoon om even de smaak te proeven ter bevestiging hoe ongelooflijk ik daar klaar mee ben! Ik heb geen ontwenningsverschijnselen gehad, enorm veel plezier bij het kiezen en mixen van smaakjes en nicotinegehaltes maar vooral zit ik beter in mijn vel en heb ik heel veel adem! :) Ik voetbal 90 minuten alsof ik begin 20 ben en loop lachend 14 trappen omhoog gewoon omdat ik geen zin heb om op de lift te wachten. (Geen grap!) Het verschil voor/na is werkelijk fenomenaal en ik raad het dampen iedereen met stop wens aan! Dampen heeft mijn leven veranderd.

  Groeten,
  Wout

 4. Tja… En nu? Ik overweeg deels over te stappen op een e-sigaret of dampen en dat is dan niet zo zeer vanuit het perspectief ‘gezonder roken’ in hoeverre dit realistisch is maar meer het gemak ervan. Ik weet even niet wat het effectieve verschil is tussen een e-sigaret en dampen. Er schijnt verschil te zijn.

  Waar ik mee worstel is… de keuze van apparaat.
  Ik ben een lights roker en zie per dag driekwart (15) van een pakje verdwijnen.
  Wat kies je dan?

  1. Hallo Bart,

   Het verschil: je rookt een sigaret of je dampt een E-sigaret. Een E-sigaret dampen is heel veel minder ongezond dan een sigaret roken. Gezond is geen van beide. Gemak bij het dampen van een E-sigaret ten opzichte van het roken van een tabak sigaret, begrijp ik niet zo goed wat je daarmee bedoelt.

   De keuze van apparaat is volledig aan jou, persoonlijke voorkeur speelt een grote rol. Als je een lights roker bent zegt dat iets over het nicotinegehalte welke je moet kiezen voor wat betreft de E-Liquid. 6 mg/ml of misschien wel 3 mg/ml lijkt me een goede start. Verder zou ik uitkijken naar een MTL (Mouth To Lung) verdamper. Dat is een verdamper waarmee je op gelijke wijze de damp inhaleert (zou je het met het inhaleren van rook vergelijken).

   Succes en groet,
   Edwin

 5. Hallo,
  Ik ben mij eerste week rookvrije door te beginnen dampen. Of het nu gezond is of niet, als roker vind ik het alvast het beste alternatief en ik heb al pleisters, kauwgum, puffers etc geprobeerd. Ik vond het dampen heel gemakkelijk om om te schakelen, ik kan met mijn collega’s blijven meegaan op rookpauze (ik damp dan uiteraard), want voor een roker is het sociale aspect van roken ook een deel die als gemis wordt ervaren als men stopt. Ik zit nu op 6 mg vloeistof en damp enkel als ik normaalgezien een sigaret zou roken, dus maw door zin of craving. Ik ben tevreden, voel me goed, rustig, niet gestresseerd of geïrriteerd (wat ik wel heb met pleisters), voel me dus eigenlijk hetzelfde als roker (mentaal).
  Ik hoop om geleidelijkaan de nicotinegehalte te verlagen en zo uiteindelijk te stoppen met dampen of 0mg te dampen.
  Ik rook al 30 jaar, dus ik weet waarover ik praat en ik wil enkel mijn ervaring delen met mensen die ook willen stoppen met roken en eventueel aarzelen. Voor mij werkt het.
  Wat smaken bertreft zie ik het omgekeerd dan de fabel. Het is niet om kinderen verslaafd te maken, want je kan dampen met 0mg nicotine. Dus nicotine is geen must om te dampen. Ik ben blij met de aroma’s want ik ben verzot op vanille en caramel en het feit dat ik de damp lekker vind, is een motivatie voor mij om te blijven dampen, want een sigaret is verre van lekker als je echt heel erg eerlijk bent. Niets aan roken is lekker. Maar met dampen kan je het lekker maken, je krijgt je nicotine toevoer, blijft kalm rustig en je bouwt rustig af.
  Ik ben voor ?
  Ongeacht als er eventueel toch schadelijke stoffen zouden inzitten, als roker is het zowieso een beter alternatief. I rest my case ?

  1. Hallo Annick,

   Hartelijk dank voor je reactie.
   Gefeliciteerd! Alhoewel het kort dag is, denk ik dat je het gaat volhouden. Bouw de nicotine geleidelijk aan af en vooral niet te snel. Door te stoppen met roken gebeurt er de komende weken heel veel met je lichaam. Onder andere de ontwenning van nicotine, want 6 mg/ml is al heel laag. Natuurlijk ben ik heel benieuwd hoe het over een paar maandjes gaat. Laat je het ons weten?

   Groet, Edwin

 6. Beste,

  Mijn vader is een roker die al jaren wil stoppen met roken. Ik denk zelf dat het een goed alternatief is, al kan ik mijn twijfels niet wegsteken. Als student van een vrije universiteit (en door mijn opvoeding) ben ik zeer kritisch tegenover de wereld, in dit geval zowel anti-dampers als pro-dampers. Wat de veiligheid van de hardware betreft ben ik zeker dat er ongelukjes kunnen gebeuren, maar omdat er een rotte appel in de mand is moet je ze niet allemaal wegsmijten.

  Hetgeen mij het meest intrigeert zijn de dampen en het wetenschappelijk onderzoek. Zijn de dampen zonder nicotine niet ongezond in die zin dat ze geen schade berokkenen aan het lichaam? Of zijn er andere schadelijke stoffen in het lichaam die de longen, luchtwegen of via het bloed andere delen van het lichaam aantasten (zoals nicotine voor de zenuwen)?

  Ik ben zelf een niet-roker, maar een e-cigaret zonder nicotine gebruiken wil ik wel doen op voorwaarde dat er geen enkele direct schadelijke stof in zit.

  Verder wil ik u bedanken voor het ontkrachten van de fabels :) Ik had er wel graag wat meer bewijs van gezien. Sorry dat is mijn kritische blik. Met een zo’n korte bestaansperiode is het moeilijk om longitudinale studies (effect op lange termijn) uit te voeren en dus wacht ik op de eerste resultaten van die studies.

  Met gezonde groeten
  Tom

  1. Beste Tom,

   Hartelijk dank voor je openhartige reactie. Een gezonde twijfel is altijd op zijn plaats en er is niets mis mee. Een kritische blik kan je ervan overtuigen dat een E-sigaret veel minder ongezond is dan tabak roken. De informatie op onze website liegt er niet om. Voor wat betreft hardware is er absoluut voldoende zekerheid en garantie door onder andere wetgeving. Door diezelfde wetgeving helaas ook veel minder keuze, met name voor wat betreft de verdamperinhoud en de grootte van de navulverpakkingen. Een knullig stuk werk van de lobbycratie – Europese politici. Ik zou zeggen ondersteun je vader in een eventuele overstap naar de E-sigaret door jezelf van de juiste informatie te voorzien.

   Er is al veel wetenschappelijk onderzoek naar dampen zonder nicotine en ook naar passief meedampen overigens. En het resultaat van die onderzoeken is dat het inderdaad geen noemenswaardige schade berokkent, bij normale toepassing conform voorschriften, handleidingen en een gezond menselijk verantwoordelijkheidsgevoel en verstand. Elektrisch dampen met nicotine is een iets zwaardere discussie, waarover we op onze website ook wat uit de doeken doen. In ieder geval zie je de rokers die overstappen op dampen met nicotine in korte tijd enorme veranderingen ondergaan in fysieke en mentale gesteldheid, in positieve zin wel te verstaan. Exact gelijke resultaten als met mensen die gestopt zijn met roken en niet zijn gaan dampen. Absoluut waanzinnig en revolutionair. Ik ben ervan overtuigd dat de E-sigaret in veel gevallen levensreddend kan zijn.

   De doelgroep van de E-sigaret zijn rokers, die met andere stopmiddelen niet in staat zijn om met roken te stoppen. En rokers die niet willen stoppen en op zoek zijn naar een minder ongezond alternatief.

   Er is veel bewijs en het ligt binnen handbereik van een paar clicks, maar je brengt me wel op het goede idee dat artikel met wat links naar (wetenschappelijk) research uit te breiden. In ieder geval geef ik je nu alvast een link naar een lange termijnstudie: E-cigarettes safer than smoking says long term study.

   Groet, Edwin

 7. Ik ben zelf een damper sinds een jaar of drie. Ik vind en merk zeker ook dat het minder ongezond is als roken. Toch raad ik het altijd af aan mensen die willen gaan dampen, omdat ik niet positief kan zijn over de gevolgen. Ik vind het verslavender nog dan een gewone sigaret (automatisch trek je door de dag heen veel aan de e-smoker) en ik merk aan mezelf dat het zeker geen positieve effecten heeft op mijn gezondheid. Ik word iedere ochtend wakker met keelpijn, mijn tong voelt scherp aan en ik heb steeds slijm in mijn keel. Daarnaast heb ik steeds een olielaagje op mijn ramen door de neerslag van de damp (als ik ze schoonmaak zit er binnen een paar dagen weer opnieuw een laagje op) en vraag ik me af hoe de neerslag dan in mijn keel en longen zal zijn.
  Ik ga voor de tweede keer proberen te stoppen met dampen, want ben er nu echt wel klaar mee. Hopelijk ben ik succesvoller dan bij mijn eerste poging.

  1. Hallo Miriam,

   Hartelijk dank voor je reactie. Natuurlijk respecteer ik je mening, maar ik wil toch graag enkele kanttekeningen plaatsen.

   Het gros van de dampers ondervindt dit soort klachten niet. Het feit dat jij klachten hebt en je van mening bent dat het door het dampen komt, wil nog niet zeggen dat je het dampen moet gaan afraden. Ontzettend veel mensen hebben er heel erg veel baat bij. Ik denk dat het beter is om je dampgedrag aan te passen en daarmee misschien wel je klachten te verminderen. Als dat niet lukt, hoe ga je dan stoppen? Gebruik je wel de juiste hardware en de juiste E-Liquid met het bij jou passende nicotinegehalte?

   Als je elke paar dagen je ramen moet zemen omdat er een olielaagje op zit van het dampen, is er iets goed mis. Alle ingrediënten van E-Liquid zijn namelijk op waterbasis. Wil je daar aanslag van op je ramen krijgen moet je ongekend veel dampen en wordt er onvoldoende geventileerd in huis.

   Ik zou zeggen pas je dampgedrag aan, vraag je af of je wel de juiste hardware gebruikt en de juiste E-Liquid met een bij jou passend nicotinegehalte. Soms is het helemaal niet verkeerd om het nicotinegehalte iets naar boven bij te stellen. Zeker niet als je daardoor veel minder gaat dampen.

   Succes en groet, Edwin

  2. De irritatie in de keel is 100% afkomstig van de nicotine. Ik begon met 12mg nicotine en ben stilaan naar 3 miligram gegaan. Op deze manier bouw je ook de afhankelijkheid van nicotine af. Persoonlijk had ik bij het afbouwen niet het gevoel dat ik nicotine miste. Wel dat de damp veel zachter binnenkomt.

   1. Hallo Nick,

    De irritatie in de keel, als je het zo wilt noemen, is afhankelijk van:
    1) De hoeveelheid en kwaliteit van de nicotine
    2) De hoeveelheid en kwaliteit van de propyleen glycol (PG)
    3) De aroma’s die worden gebruikt
    4) De stand van de coil ten opzichte van de luchttoevoer (flash)

    Groet, Edwin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Welkom bij E-sigaret Dampen.nl

De inhoud en artikelen op deze website zijn niet bedoeld voor minderjarigen. Verifieer daarom uw leeftijf om verder te gaan.